"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 8 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-11-2006 Quyết định số 350/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân huyện Đức Linh.
02-11-2006 Quyết định số 344/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Đức Linh.
09-10-2006 Quyết định số 312/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Đức Linh.
18-07-2006 Quyết định đính chính số 713/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh quyết định đính chính Quyết định số 194/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Đức Linh.
10-07-2006 Quyết định số 206/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.
04-07-2006 Quyết định số 195/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Đức Linh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
03-07-2006 Quyết định số 194/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện.
23-06-2006 Quyết định số 187/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy chế tồ chức và quản lý hoạt động các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện Đức Linh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,822,324 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner