"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 120 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2006 Quyết định số 108/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh Quyết định số 106/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn Chương trình Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2006.
29-12-2006 Quyết định số 109/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2006.
28-12-2006 Quyết định số 106/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn Chương trình Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2006.
28-12-2006 Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại Trạm Y tế xã và Phòng khám đa khoa khu vực.
27-12-2006 Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức thực hiện và điều hành dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007.
25-12-2006 Chỉ thị số 50/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường các biện pháp bình ổn giá cả hàng hóa thị trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận sau cơn bão số 9.
22-12-2006 Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận.
21-12-2006 Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ.
19-12-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức.
19-12-2006 Quyết định số 100/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 – 20.
19-12-2006 Quyết định số 102/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2003/QĐ-UBBT ngày 01/8/2003 của UBND tỉnh Bình Thuận.
19-12-2006 Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 54/2004/QĐ-UBBT ngày 13/7/2004 của UBND tỉnh Bình Thuận.
19-12-2006 Quyết định số 99/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định định mức phân bổ chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2007.
18-12-2006 Quyết định số 98/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có sai phạm trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính của tổ chức, công dân.
14-12-2006 Chỉ thị số 49/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phân công, phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trong việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích.
07-12-2006 Quyết định số 97/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: hỗ trợ đầu tư y tế - giáo dục từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2006 Theo Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2006 của UBND tỉnh.
04-12-2006 Quyết định số 3051/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt các kế hoạch chi tiết thực hiện các đề án trong Chương trình hành động phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2006 đến năm 2010.
01-12-2006 Quyết định số 96/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ khoản 2, Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 54/2004/QĐ-UBBT ngày 13/7/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
30-11-2006 Quyết định số 93/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bản tỉnh Bình Thuận.
30-11-2006 Quyết định số 94/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung chế độ miễn giảm phí bến bãi đối với tàu vận tải hành khách tại Cảng Phan Thiết và Cảng Phú Quý.
Chuyển tới trang:  /6     Số văn bản mỗi trang: 
22,397,504 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner