"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Ủy ban nhân dân thị xã La Gi           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 10 văn bản do Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2006 Quyết định số 1896/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên thị xã La Gi đến năm 2010.
29-12-2006 Quyết định số 1915/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2007.
29-12-2006 Chỉ thị số 31/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc tổ chức thực hiện và điều hành dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007.
30-10-2006 Quyết định số 1576/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Quy trình cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.
16-10-2006 Quyết định số 1409/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục.
27-07-2006 Quyết định số 972/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng HĐND và UBND thị xã.
19-06-2006 Quyết định số 770/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Chương trình hành động của UBND thị xã La Gi thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.
19-06-2006 Quyết định số 771/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành chương trình hành động của UBND thị xã La Gi về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
05-06-2006 Quyết định số 711/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân thị xã La Gi.
23-01-2006 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc tổ chức đón tết Đinh Hợi năm 2007.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,397,387 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner