"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 15 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
29-12-2006 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định cấp Giấy phép đào lòng lề đường, đổ vật liệu lề đường và sử dụng hè phố trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
28-12-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy trình cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.
28-12-2006 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch ở thành phố Phan Thiết.
26-12-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 06/2003/QĐ-UBPT ngày 22/12/2003 của UBND thành phố Phan Thiết.
25-12-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 07/2003/QĐ-UBPT ngày 26/12/2003 của UBND thành phố Phan Thiết.
20-12-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.
11-12-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định thang điểm xếp loại cơ quan chuyên môn thuộc thành phố Phan Thiết.
10-10-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy trình cấp Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường.
30-08-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố.
30-08-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Văn hóa thành phố.
08-08-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em thành phố Phan Thiết.
13-07-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Quản lý chợ loại 2, 3 trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
11-07-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ chăm sóc Người cao tuổi phường, xã thuộc thành phố Phan Thiết.
11-07-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban quản lý Quỹ chăm sóc Người cao tuổi phường, xã thuộc thành phố Phan Thiết.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,393,900 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner