"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 18 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2007.
22-12-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện giai đoạn 2006 – 2010.
22-12-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện năm 2007.
22-12-2006 Nghị quyết số 17/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007.
22-12-2006 Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về trích ngân sách huyện hỗ trợ cho Ngân hàng Chính sách xã hội huyện bổ sung nguồn vốn tín dụng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.
22-12-2006 Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006 – 2010.
22-12-2006 Nghị quyết số 20/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc Quy định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã theo ủy quyền Hội đồng nhân dân tỉnh.
21-12-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2007.
14-07-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thư ký kỳ họp HĐND huyện nhiệm kỳ 2004 – 2009.
14-07-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung các chức danh Trưởng, Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nhiệm kỳ 2004 – 2009.
14-07-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010.
14-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006 – 2010.
14-07-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nhiệm vụ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2006-2010 của huyện Tánh Linh.
14-07-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006.
14-07-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005.
14-07-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em giai đoạn 2006 – 2010.
14-07-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 - 2010 của huyện Tánh Linh.
14-07-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về giải quyết tình hình lấn chiếm đất đai và tăng cường công tác quản lý Nhà nước, gắn với việc ổn định sản xuất trên địa bàn huyện Tánh Linh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,822,312 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner