"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 11 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2007.
21-12-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của huyện Hàm Thuận Bắc năm 2007.
21-12-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2007.
21-12-2006 Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về nhiệm vụ năm 2007.
21-12-2006 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn huyện Hàm Thuận Bắc.
06-10-2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 – 2010.
06-10-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Chương trình giảm nghèo của huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 – 2010.
06-10-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Chương trình giải quyết việc làm của huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 – 2010.
06-10-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm của huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 – 2010.
06-10-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 – 2010.
06-10-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 – 2010.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,864,159 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner