"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 8 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình của huyện năm 2007.
22-12-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về nhiệm vụ năm 2007.
22-12-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2007.
22-12-2006 Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2007.
21-07-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương tháng 12 năm 2005.
21-07-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu xây dựng cơ bản huyện Hàm Tân năm 2006.
21-07-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về việc thành lập thôn Suối Giêng thuộc xã Tân Đức của huyện Hàm Tân.
21-07-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND huyện Hàm Tân khóa IX (nhiệm kỳ 2004 - 2009).
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,397,792 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner