"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 14 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phê chuẩn Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn huyện Đức Linh.
22-12-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2007.
22-12-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản các công trình của huyện năm 2007.
22-12-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về nhiệm vụ năm 2007.
22-12-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi và quy hoạch đất đai thích nghi các loại cây trồng giai đoạn 2006 – 2010.
25-07-2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện Đức Linh nhiệm kỳ 2004 – 2009.
25-07-2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện Đức Linh nhiệm kỳ 2004 – 2009.
25-07-2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc cho thôi làm nhiệm vụ Thư ký kỳ họp HĐND huyện nhiệm kỳ 2004 – 2009.
25-07-2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Thư ký kỳ họp HĐND huyện Đức Linh nhiệm kỳ 2004 - 2009.
25-07-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc cho thôi làm nhiệm vụ Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2004 – 2009.
25-07-2006 Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về điều chỉnh chỉ tiêu giao cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2006 của huyện Đức Linh.
25-07-2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 - 2010 của huyện Đức Linh.
25-07-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2005 huyện Đức Linh.
25-07-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,393,854 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner