"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 78 văn bản được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-06-2017 Quyết định số 1630/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
15-06-2017 Quyết định số 1609/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt quy hoạch các điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung để bố trí di dời các cơ sở sản xuất, dịch vụ nằm trong các khu dân cư đô thị tại thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi.
05-06-2017 Quyết định số 1497/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc đổi tên Trung tâm Kiểm nghiệm thành Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Bình Thuận trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận.
05-06-2017 Quyết định số 1500/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bình Thuận năm 2017.
05-06-2017 Quyết định số 1502/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận trực thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận.
22-05-2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bãi bỏ Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương thức đầu tư xây dựng chợ mới, nâng cấp, cải tạo chợ hạng 2, hạng 3 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
19-05-2017 Quyết định số 1311/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bãi bỏ Quyết định số 3407/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận.
16-05-2017 Quyết định số 1278/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận.
16-05-2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
16-05-2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020.
15-05-2017 Quyết định số 1263/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong và Bệnh viện huyện Tuy Phong.
15-05-2017 Quyết định số 1265/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Trung tâm Y tế huyện Tánh Linh trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế huyện Tánh Linh và Bệnh viện huyện Tánh Linh.
15-05-2017 Quyết định số 1266/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc và Bệnh viện huyện Hàm Thuận Bắc.
15-05-2017 Quyết định số 1267/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết và Bệnh viện thành phố Phan Thiết.
15-05-2017 Quyết định số 1268/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam và Bệnh viện huyện Hàm Thuận Nam.
15-05-2017 Quyết định số 1269/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bãi bỏ các Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.
09-05-2017 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh.
04-05-2017 Quyết định số 1159/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan được quy định tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
04-05-2017 Quyết định số 1160/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận hành động ứng phó khẩn cấp với chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm (cúm A/H7N9) có khả năng lây sang người trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
04-05-2017 Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
9,959,432 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner