"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 117 văn bản được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-09-2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định Chính sách luân chuyển, điều động cán bộ, công chức,viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
05-09-2017 Quyết định số 2571/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận trên cơ sở chuyển các Trạm Khuyến nông trực thuộc UBND huyện, thị xã về trực thuộc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh và tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Bình Thuận.
05-09-2017 Quyết định số 2574/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế Tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện.
29-08-2017 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
24-08-2017 Quyết định số 2460/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bãi bỏ Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 11/5/2009 và Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 15/11/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý Cảng Phú Quý và Bến xe Bình Thuận.
24-08-2017 Quyết định số 2462/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận.
21-08-2017 Quyết định số 2414/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Bình Thuận.
16-08-2017 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
04-08-2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
01-08-2017 Quyết định số 2193/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt tạm thời khu vực phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
01-08-2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Thuận.
31-07-2017 Quyết định số 2174/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bãi bỏ Quyết định số 3432/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận.
26-07-2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
25-07-2017 Quyết định số 2085/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận.
20-07-2017 Quyết định số 2061/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bãi bỏ Quyết định số 1961/QĐ-CTUBBT ngày 12/8/2003 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Ban quản lý du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
19-07-2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.
18-07-2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định phân công, phân cấp thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
18-07-2017 Quyết định số 2022/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bình Thuận.
18-07-2017 Quyết định số 2031/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành danh mục các loài cây trồng thuộc loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
17-07-2017 Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và hỗ trợ gạo trên địa bàn tỉnh.
Chuyển tới trang:  /6     Số văn bản mỗi trang: 
10,878,911 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner