Quyết định 64/2015/QĐ-UBND
Trích yếu: ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lĩnh vực:  Chưa xác định
CQBH:  Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 
Ngày ban hành: 16-11-2015
Có hiệu lực từ: 26-11-2015
Hiệu lực: Còn hiệu lực
File văn bản gốc:
64qdqp.doc
1.mau 1a - HD1.doc
2.mau1b - HD1.doc
3.mau2a - HD1.doc
4.mau2b - HD1.doc
5.mau2c - HD1.doc
6.mau3a - HD1.doc
7.mau3b - HD1.doc
8.mau4a - HD1.doc
9.mau4b - HD1.doc
10.mau5a - HD1.doc
11.mau5b - HD1.doc
12.mau1a - HD2.doc
13.mau1b - HD2.doc
14.mau1c - HD2.doc
15.mau2a - HD2.doc
16.mau2b - HD2.doc
17.mau2c - HD2.doc
18.mau3a - HD2.doc
19.mau3b - HD2.doc
20.mau3c - HD2.doc
21.mau4 - HD2.doc
22.mau5 - HD2.doc
23.mau 1 - HD3.doc
24.mau2 - HD3.doc
25.mau3- HD3.doc
26.mau4 - HD3.doc
27.mau5 - HD3.doc
28.mau6 - HD3.doc
29.mau7a - HD3.doc
30.mau7b - HD3.doc
31.mau8 - HD3.doc
32.mau9 - HD3.doc
33.mau10 - HD3.doc
34.mau11 - HD3.doc
35.mau12 - HD3.doc
Đăng Công báo:
Số 64 + 65 ngày 10-12-2015
(từ trang 11 đến trang 102)
Số 66 + 67 ngày 16-12-2015
(từ trang 02 đến trang 54)
Tổng số trang: 92 trang
Trang đầu | Trang trước | Trang 3 | Trang sau | Trang cuối
31,947,364 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner