Quyết định 42/2015/QĐ-UBND
Trích yếu: ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lĩnh vực:  Khoa học Công nghệ 
CQBH:  Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 
Ngày ban hành: 10-09-2015
Có hiệu lực từ: 20-09-2015
Hiệu lực: Còn hiệu lực
File văn bản gốc:
1.doc
2.doc
3.doc
4.doc
5.doc
6.doc
7.doc
MAU B1-TVÐH-7.doc
8.doc
MAU B2-TVÐH-9.doc
9.doc
MAU B3-TVÐH-11.doc
10.doc
MAU B4-TVÐH-13.doc
11.doc
12.doc
13.doc
14.doc
15.doc
16.doc
17.doc
18.doc
19.doc
MAU 6-23.doc
MAU 7-24.doc
MAU 8-25.doc
Mau 9-26.doc
MAU 10-27.doc
MAU 11-28.doc
B1-1-ÐON-29.doc
B1-2a-TMÐTCN-30.doc
B1-2b-TMÐTXH-31.doc
B1-2d-TMÐA-33.doc
B1-3-LLTC-34.doc
B1-4-LLCN-35.doc
B1-5-PHNC-36.doc
B2-1-BBHS-37.doc
B2-2a-NXÐTCN-38.doc
B2-2b-NXÐTXH-39.doc
B2-2c-NXDA-40.doc
B2-3a-ÐGÐTCN-41.doc
B2-3b-ÐGÐTXH-42.doc
B2-3c-ÐGDA-43.doc
B2-4-KP�G.doc
B2-5-THKP.doc
B2-6-BBH�.doc
B2-7-UQ.doc
B3-1a-T��T-A.doc
B3-1b-T�DA.doc
B3-2a-BBT��T-A.doc
B3-2b-BBT�DA.doc
Đăng Công báo:
Số 42 + 43 ngày 12-10-2015
(từ trang 02 đến trang 99)
Số 44 + 45 ngày 13-10-2015
(từ trang 02 đến trang 98)
Số 46 + 47 ngày 14-10-2015
(từ trang 02 đến trang 11)
Tổng số trang: 98 trang
Trang đầu | Trang trước | Trang 2 | Trang sau | Trang cuối
47,888,303 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner