Quyết định 38/2022/QĐ-UBND
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Lĩnh vực:  Chưa xác định
CQBH:  Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 
Ngày ban hành: 26-12-2022
Có hiệu lực từ: 28-12-2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Đăng Công báo:
Số 32 ngày 28-12-2022
(từ trang 14 đến trang 16)
Tổng số trang: 3 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
62,319,975 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner